2593051204 6978202595 Αστρίδα Λιμενάρια, Θάσος mathioshouses@hotmail.com